Za kormidlem v marn?

Frantiek Novotn je v jachtingu (a nejen tam) velmi znmm pojmem.
Je nejen zkuen kapitn a nestor ?eskch jachta??, ale tak i vyhledvan autor, na jeho kont? se skv
?ada knih nejen s tmatikou jachtingu. Nap?. Za kormidlem nejen na Jadranu, Tajemstv Vlatovek a Amazonek,
Plachty v ohni, Veleob?i ocen?, K?ink Thor, Prsten od vvodkyn? a cel srie Valhala.
Dky svm celoivotnm zkuenostem, zskanch p?i plavbch nap?? sv?tovmi oceny, se tentokrt se
?ten?i d?l o cenn zkuenosti, poznatky a rady, jak kvalitn? bez starost a stresu manvrovat se svou lod
v marinch. Poodkrv zsady a pravidla manvrovn a vyvazovn lod nejen v dob?e znmm Chorvatsku,
ale i v zemch jinch, kam se jako jachta? m?e ?ten? dostat a rady pro pohyb v nezvykl marin? by
jen t?ko hledal.
Autor v knize voln? navazuje na bestseller Za kormidlem nejen na Jadranu a op?t neet? napnavmi a
?tivmi historkami z plaveb jak vlastnch, tak plaveb kamard?.
Kniha je ur?ena kadmu, kdo se chce nau?it manvrovat ve stsn?nch prostorch marin hladce a bez
stresu a stt se mezi ostatnmi uznvanm jachta?em, kter to s lod prost? um.

O knize sm autor Frantiek Novotn pe:
Hlavn d?vod, pro? jsem napsal tuto knku, je, aby ?et jachta?i, hlavn? ti za?najc, mohli v pohod?
vyut vechny ance, kter nm poloha v srdci Evropy dv, aby nebyli p?ekvapeni, e existuj i jin
mariny ne muringov, a aby se ve vech chovali v souladu s dobrou nmo?nickou prax a nebyli
pro smch mstnm, i kdy oni by byli pro smch zase n?kde jinde, t?eba na naem domcm Jadranu.

Frantiek Novotn: Za kormidlem v marn? Cena:390 K?

Nakladatel: IFP Publishing
Jazyk: ?esky
Po?ad vydn: 1.
Rok a m?sc vydn: 2015/05
Po?et stran: 140
Vazba: Vzan
Formt, hmotnost: 170נ248mm, 486g

Nejsme pltci DPH

Dostupnost: Skladem kokamitmu odb?ru

Další informace