Dovolen na plachetnici je p?jemnm odreagovnm i relaxem od kadodennho shonu.

S nmi Vs ?ek n?kolik krsnch dn na rozmanitch ostr?vcch daleko od runch m?st st?edozemnho mo?e.

Ur?it? zaijete atmosfru placht?n na vtr i jzdu na motor, kotven v klidnch ztokch, ale i vyvzn na m?stskch molech m?ste?ek a m?st v cel oblasti St?edozemnho mo?e, p?padn? dle domluvy i v jinch destinacch.

V p?pad? zjmu se o jdlo na lodi, b?n klid b?hem plavby a zv?re?n klid postar kucha?. Lze zajistit dopravu 6 - 9 mstnm vozidlem PEUGUOT. Dofinancovn dovolen je mon domluvit na spltkov reim.

Teambuilding neboli kolektivn plavba je specifick typ dovolen, p?i kter dochz k sjednocen a upevn?n kolektivu, a? u pracovnho ?i soukromho i takovou plavbu s nmi m?ete zat vce v nabdce sluby/nabdka pro firmy. Vyu?tovn cel plavby je mon fakturovat firm?.

Dohodnutou cenu zjezdu je mon uhradit (pln? ?i ?ste?n?) zam?stnaneckmi benefity, p?padn? zkombinovat s monost p?sp?vku zam?stnavatele, ? doplatek spltkovm reimem, kdy akceptujeme tyto benefitn poukzky spole?nosti:

  • BENEFIT PLUS
  • SODEXO

Další informace