Jachta?sk sezona je zde. Donedvna byly pro ns hlavnm zdrojem meteo-informac krom? v?tinou povechnch a globlnch zpravodajstv v radiu a televizi jen estihodinov meteo-relace na vybranch kanlech VKV. S p?chodem internetu mme monost zskat velice podrobn a pravideln? aktualizovan meteorologick daje pro prakticky libovolnou oblast plavby. Jak dob?e je dokeme interpretovat ovem zle na naich zkuenostech, tedy pozornosti s jakou jsme p?i p?edchozch plavbch meteo-informace konfrontovali s vlastnm pozorovnm. Vyaduje to ur?it ?as, ale ten na lodi mme a nakonec p?i plavb? je po?as naim hlavnm protihr?em. Clem tohoto ?lnku je podat stru?n p?ehled loklnch v?tr? p?edevm v nej?ast?j oblasti plavby t.j. ve St?edomo? a upozornit na uite?n webov strnky, kde m?eme pot?ebn meteo-informace pro danou oblast plavby nalzt.


Další informace