Jachtingje sportprovozovan na plachetnch lodchhnanch silou v?tru. Jedn se p?edevm o plut na vod?.

Jachting je vak nejenom sportem, ale i ivotnm stylem, kdy najdete po celm sv?t? tisce lod a posdek, kter trv dlouh m?sce a roky na mo?i. P?eplavba Atlantiku je dnes relativn? b?nou zleitost a ro?n? ji absolvuj stovky malch lod. Jachting je tak druh turistiky nebo rekreace a v n?kterch nmo?nch zemch zp?sob vcviku budoucch nmo?nk?, lodnch d?stojnk? i kapitn? vojenskho i obchodnho lo?stva.

Další informace