ACCOUNT trade s.r.o.

Na Rybn?ku 2969/19

746 01 Opava

tel: 608 750461

ICQ: 206042234

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Citfin, spo?iteln drustvo, ?.?tu: 1012679/2060


Cestovn smlouva mezi skipperem a zkaznkem ?.

Zem?, odjezd a p?jezd:

Termn:

1. ?astnk

2. ?astnk

3. ?astnk

4. ?astnk

P?jmen

Jmno

Rodn ?slo nebo

datum narozen

Ulice

M?sto

PS?

Tel.kontakt (mobil)

E-mail-povinn daj

Zkladn cena

Doprava

Pobytov taxa

Stravovn/kucha?

Ostatn sluby

Cena celkem

Pokyny zalete emailem na: na 1. ?astnka na 2. ?astnka na 3. ?astnka na 4 ?astnka

Zloha- splatn ihned, K? dne:

Doplatek (splatn m?sc p?edem) K? dne:

Platba: p?evodem pot. poukzka

p?evodem pot. poukzka

5. ?astnk

6. ?astnk

7. ?astnk

8. ?astnk

P?jmen

Jmno

Rodn ?slo nebo

datum narozen

Ulice

M?sto

PS?

Tel.kontakt (mobil)

E-mail-povinn daj

Zkladn cena

Doprava

Pobytov taxa

Stravovn/kucha?

Ostatn sluby

Cena celkem

Pokyny zalete emailem na: na 5. ?astnkana 6. ?astnka na 7. ?astnka na 8 ?astnka


NSTUPN MSTO:

datumpodpis zkaznka


Upozorn?n:

?astnk nleit? vype p?ihlku a po jeho za?azen do zjezdu obdr od skuppera potvrzen tto cestovn smlouvy.

P?ihlka je platn pouze po zaplacen zlohy!

Klient podpisem cestovn.smlouvy potvrzuje, e tato p?ihlka je pro n?j i ostatn p?ihlen osoby zvazn a e jsou mu znmy "Veobecn smluvn podmnky" pro ?ast na zjezdech a souhlas s nimi. Smlouva je uzav?en ve smyslu zkona ?.159/1999 Sb..

Vp?pad?, e bude ?astnkovi hradit zjezd zam?stnavatel, p?ilote, prosm, kp?ihlce objednvku od zam?stnavatele.

Kone?n pokyny kodjezdu budou zaslny tden p?ed odjezdem na emailovou adresu ?astnk? dle cestovn smlouvy.

Další informace