Zde vystupuje n?kolik faktor? :

1. ?el plavby (placht?n, koupn, potp?n, historick pamtky a pod.). Pro samotn placht?n je optimln doba na ja?e a na podzim. Jet? nen p?li teplo, je zde mn? plavidel, vce fouk a pronjem je levn?j. Z hlediska koupan lze vyut obdob od ?ervna do konce z?. Pro nvt?vy kulturnch pamtek je vhodn kterkoliv jin doba krom? letnch przdnin. V letnch m?scch jsou marny ?asto p?epln?ny.

2. Vylad?n termnu na volno v prci apod. pro vechny ?astnky plavby (nemus bt vdy jednoduch).

3. Dostupn rozpo?et.

4. Nroky, odolnost a zkuenosti posdky.

5. Dostupnost vhodn jachty ve zvolen lokalit? - marn?.

Další informace