Vb?r lodi je d?leit. Jak velkou lo??

Vdy je dobr v?d?t kolik Vs pojede,aby byla p?ipravena lo? pro sprvn po?et lid.

Další informace