Jachting je zajmav sport. Plavba na lodi s plachtou je prav?k vynlez, po stalet pouvan jako zp?sob vodn dopravy. Pravd?podobn? se sout?enm na plachetnicch za?alo vNizozemn?kdy v17.stolet, odkud brzy postoupilo doAnglie. Zde se za?aly objevovat prvn na zhotoven zvodn jachty. V roce1851, vyzval americkjachetn klub v New Yorkusv ?leny k prvnmu souboji. Tento akt byl prvopo?tkem slavn tradiceAmerickho pohru, nejstar dodnes existujc sportovn sout?e na sv?t?. Prvn regatu vyhrl domc klub, kter slavnou trofej ubrnil a do roku1983, kdy ji zskala posdka lodiAustralia II. Postupem ?asu se zvody jachet, vyvjely spolu se zdokonalovnm vcviku posdek.

Další informace