Manvrovn s jachtou v omezenm prostoru p?stav? a marn, je pro mn? zkuen jachta?e stresujc ?innost. Dovolen na mo?i se d?l v takovm p?pad? na nep?jemn chvilky pln nervozity p?i p?iplouvn k molu a na zbylch 99 % ?asu, kdy kormidelnk s obavami vyhl p?ibliujc se p?stav.


V p?stavech bv n?kdy vid?t, e p?iplouvajcm jachta??m se nedostv nejen praxe, ale ani teorie. Proto Lodn noviny p?ipravily publikaci, kter pom?e jak se zvldnutm teoretick p?pravy, tak uke praktick situace, zpracovan atraktivn a modern formou.
Kniha je rozd?lena na dv? ?sti. V teoretickm vodu najdete ve nezbytn od jednodue vysv?tlench zkonitost pohybu lod p?i plavb? na motor, p?es druhy lan, pouvan uzly, typy stn a monosti vyvzn, a po rady, kter manvry v p?stavech usnadn.
Nejv?t ?st obshl p?ru?ky se v?nuje konkrtnm manvr?m v marnch a p?stavech. Jsou vysv?tleny od chvle, kdy jachta vpluje do marny, a po jej vyvzn u mola. P?ehledn modern grafika vyuv fotografie kombinovan se z?etelnmi grafickmi prvky. Jsou zde rozkresleny vechny manvry pouvan ve standardn? za?zench marnch a p?stavech.
Kniha usnadn ivot na palub? jak za?najcm jachta??m, tak i t?m zkuenm, kterm uke nov a mn? znm zp?soby manvrovn.

P?stavn manvry - velk obrazov manul
Cena: 590 K?
Cena pro ty, kte? dali Lodnm novinm like na facebooku (zalete upozorn?n): 570 K?
Rozm?ry: 230 x 210 mm
Oblka: 4 strany, 350g KM, 4/4 + 1/0 matn lamino
Vnit?ek: 210 stran, 150g KM, 4/4 + 1/1 lak lesk / mat
Vazba: V2 PUR

Nejsme pltci DPH

Dostupnost: Skladem kokamitmu odb?ru

Další informace