Kapitn do nepohody

Tato kniha Vs nau? vs ?eit ve, s ?m se m?ete na mo?i potkat. Od komunikace s posdkou a po vechny mon lodn systmy.

A? u to chceme brt z jakkoliv strany, je mo?sk jachting potenciln? rizikov ?innost. A nezle na tom, jestli podnikte denn vlety podl pob?e nebo se v?nujete ocensk plavb?. Mo?e si um vybrat svou da? kdykoliv a kdekoliv a tak bude v mo?skm jachtingu vdy prvek nejistoty a rizika. Dobr kapitn si mus bt t?chto rizik v?dom, znt omezen kter s sebou lo? nese aby se jak on, tak posdka plavili za co nejv?t pohody bez zbyte?nho stresu a nebezpe?.

Kniha Kapitn do nepohody jepraktick a mylen provokujc p?ru?ka pro kapitnyvech rovn a zkuenost. Je plnradanvod?, jak na minimum snit riziko nehody, plavebnch komplikac a selhn p?stroj? ?i vybaven p?i plavb?. Kniha obsahujeirokou klu informacz oblasti dobr nmo?n praxe, plavebn p?pravy, manipulace s lod, navigace, veden posdky, tmov prci, komunikace, meteorologie, nouzovch postup? a mnoho dalho. Ve je podno praktickou a srozumitelnou formou.Do knihy jsou zahrnutynejr?zn?j uite?n seznamy, uite?n sety,p?padov studie nehods objasn?nm jejich p??in a s vysv?tlenm, jak bylo mon katastrof? zabrnit. To vechno poskytne ?ten?i cenn lekce, kter jej vybav velk mnostv nebezpe?nch situaci, kter ho mohou na mo?i potkat.

Kniha je formtu B5, plnobarevn s velkm mnostvm fotografi, graf? a schmat - konec konc? koukn?te se ne.
200 stran nepostradatelnch informac!

Auto?i

Simon Jollandsje bval mezinrodn televizn producent aceloivotn jachta?sk nadenec, kter nafilmoval ?adu vznamnch jachta?skch udlost. Sou?asn? tak pro RNLI (zchrannou slubu namo?i) reroval velk mnostv instruktnch film? avide. Je tak spoluzakladatelem spole?nosti The Other Hat, kter se mimo jin specializuje navrobu mobilnch nmo?nch aplikac.

Rupert Holmesje dan expert aautor mnoha knih zoblasti jachtingu astavby lod. Podlel se naknihch Sailing Bible, Boat Maintenance Bible, Boat Repair Bible and the Dinghy Bible, vechny vydan vnakladatelstv Adlard Coles Nautical.

Simon Jollands ,Rupert Holmes: Kapitn do nepohodyCena:399 K?

Druh sortimentu Kniha
Autor Rupert Holmes, Simon Jollands
Nakladatelstv IFP Publishing
V prodeji od 06.11.2015
Rok vydn 2015
Po?ad vydn 1. vydn
Rozm?ry 17,2 x 24,6 x 1,5 cm
Vha 0,61 kg
Vazba Broovan bez p?ebalu leskl
Po?et stran 200
ISBN 978-80-87383-43-8
EAN 9788087383438

Nejsme pltci DPH

Dostupnost: Skladem kokamitmu odb?ru

Další informace