Anglicko-?esk jachta?sk vkladov slovnk

Celobarevn ilustrovan publikace s3500 hesly usnadn jachta??m orientaci ve spletit jachta?sk terminologii, zjednodu p?ebrn

charterovch lod a umon prci se zahrani?nmi zdroji nejen vem profesionlnm jachta??m, ale i jachta??m rekrea?nm, odborn ve?ejnosti a mnoha p?ekladatel?m. Je ur?ena p?znivc?m plachetnic i motorovch ?lun?. Svm rozsahem i obsahem se publikace vyrovn podobnm knihm, kter vznikaj vzemch se stabiln jachta?skou tradic. Dv si za cl, stt se referen?n prac pro sou?asnou i p?t generaci jachta??, jak vnitrozemskch, tak i nmo?nch.

Vknize najdete krom? standardnch vklad? i stovky fotografi a ilustrac, kter jasn? umon vysv?tlit mn? z?ejm termny. N?kter vrazy jsou vysv?tlovny samostatn?, jin virch souvislostech, jako nap?klad takel lodi. Vzadn ?sti knihy lze pak p?ehledn? najt zpracovan tmata jako je Beaufortova stupnice, charakteristiky sv?tel, terminologie sv?tel COLREG, a jin odborn vrazynap?klad pro p?edpov?? po?as.

Anglicko-?esk jachta?sk ilustrovan vkladov slovnk

Auto?i: Ivo Goldbach, Jan Koukal, Pavel Nesvadba, Duan Vanick, Daniel Vodi?ka, Ivana Vodi?kov

Formt: A5

Oblka: 4 strany, 350g KM, 4/4 + 1/0 matn lamino

Vnit?ek: 210 stran, 135g KM, 4/4 + 1/1 lak lesk / mat

Vazba: V2 PUR

Cena: 600,-K?

Nejsme pltci DPH

Dostupnost: Skladem kokamitmu odb?ru

Velk nhledy

Další informace