RYA P?RU?KA O TRIMOVN PLACHET PRO JACHTA?E

Sprvn vytrimovn, neboli nastaven plachet pat? p?i plavb? kzkladnm dovednostem jachta?e, nebo? je-li lo? sprvn? vytrimovanou vhodnou plachtou, sprvnou velikost tto plachty a vhodnm zp?sobem je tato vystav?na v?tru m?e bti plavba skute?nm poitkem, nebo? je plavba bezpe?n?j, p?jemn?j alo? popluje rychleji.

P?ru?ka RYA Trimovn plachet pro jachta?e obsahuje veker, tm?? na rozsah vy?erpvajc a pot?ebn informace ke snadnmu pochopen nastavovn plachet. Stejn? tak zde ?ten? nalezne spoustu informac o druzch plachet, omaterilech, ze kterch se plachty ij, a tak o tom, jak plachty pracuj. Mm za to, e s informacemi z tto knihy, nejen sprvn? vytrimujete plachty, ale m?ete vem ukzat, e i jako suchozemsk nrod mme vtr vhlav?.

Kapitoly: Jak funguj plachty a druhy oplacht?n, kosatky ageny a druhy oplacht?n, spinakry a genakry, refovn, plavba proti v?tru, plavba na bo?n vtr, plavba na zadn vtr, plavba vpastech, spinakry, symetrick spinakry, materil na plachty, bou?liv po?as, drift, terminologie vrobc? plachet

Publikace RYA p p?edn odbornci. Nabzej nejaktuln?j anejprakti?t?j rady ?tivm aatraktivnm zp?sobem. Celou nabdku publikac RYA, DVD, map, naviga?nch pom?cek amnoho dalho naleznete na webovch strnkch www.rya.org.uk/shop.

Kniha je barevn, vazba V2. Obsahuje vce jak 300 obrzk? a schmat, Po?et stran 90.

Nakladatelstv: IFP Publishing, autor: Rob Gipson, Rok vydn: 2012,

Rozm?r: 240,0x165,0x6,0 mm, Jazyk: ?esk, Vazba: Pevn s p?ebalem leskl

ISBN: 978-80-87383-18-6, EAN: 9788087383186

Cena: 299,-K?

Nejsme pltci DPH

Dostupnost: Skladem kokamitmu odb?ru


Další informace