Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/utilities/string.php on line 26

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/utilities/string.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/utilities/string.php on line 28

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 630

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 632
Bóje na moři

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 630

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/doc/www.skipper-ship.eu/www/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 632

 

 

 

Námořní navigační bóje, systém IALA 
(Mezinárodní asociace úřadů pro zprávu majáků)

Historické pozadí systému IALA

Od počátku zavádění bojí jako navigačních znaků koncem 19. století převládal značný nesoulad mezi jednotlivými typy značení, které si navíc často i odporovali. Dopad takového nesouladu na bezpečnost plavby je zřejmý. První snahy ujednotit jednotlivé systémy značení se objevili před II. světovou válkou, ale právě jejím vypuknutím byla tato snaha pozastavena. Postupně se začalo s částečným (spíše lokálním) stanovováním standardům, které ovšem na druhé straně vedlo k rozšíření zcela opačného způsobu značení u některých typů bójí. Z tohoto důvodu má celá Amerika, část Pacifiku, Japonsko, Jižní Korea a Filipíny opačný systém laterálních bójí. Ještě v roce 1976 se po celém světě vyskytovalo více než 30 různých systémů značení bojí.

V roce 1965 byl řešením situace pověřen výbor, který byl vystaven těmto třem základním problémům :

- potřeba využití stávajících bójí, aby se vyhnulo nepotřebným nákladům

- jak má být při vyznačování kanálů použita červená a zelená barva ?

- nutnost kombinovat laterální a kardinální bóje (viz. níže)

Zdlouhavým následkem bylo zavedení rozdělení světových moří na zónu A a B, ve kterých má část značení bojí (laterální znaky) odlišné (resp. opačné) charakteristiky. Tento systém je dnes znám jako IALA.

 

Základní principy a pravidla systému IALA

Systém IALA popisuje 5 typů (skupin navigačních bójí). V systému jsou odlišnosti mezi zónou A a B pouze u laterálních znaků :

1. Laterální znaky (zde je opačné značení v zóně A (Evropa, Asie, Afrika) a B (Amerika, východní Tichomoří, Jižní Korea, Japonsko a Filipíny).

2. Kardinální znaky

3. Znak izolovaného nebezpečí

4. Znak bezpečné vody (hloubky)

5. Speciální znaky

 

Laterální znaky

Slouží primárně k vyznačování plavebních dráh - kanálů, průlivů a pod. Zóna A se vyznačuje plavením kanálem vymezeným zelenou barvou na pravoboku a červenou na levoboku. Zóna B zcela opačně. Samotný kanál je velmi často vyznačen jen jednou barvou (např. samotný vjezd do malého městského přístavu, proto nespoléhejte, že na pravoboku od zelené bóje je neomezený prostor k navigaci. Další komplikací je, že značení zelené bóje na pravoboku a červené po levoboku je myšleno ze strany od moře do přístavu. Čistě z tohoto pohledu je někdy těžké určit, co znamená "od moře". Za účelem eliminace navigačního rizika je proto nutno jednotlivé bóje v oblasti, kterou neznáme dokonale neustále porovnávat s námořní mapou.

Znak levoboku : t.j. při plavbě směrem od moře plujeme tak, aby znak byl po našem levoboku.

Tvar : válcový, pilířový nebo sloupcový.

Barva : červená

Světlo : červené, rytmus libovolný kromě 2+1, primární kanál.

    

Znak pravoboku : t.j. při plavbě směrem od moře plujeme tak, aby znak byl po našem pravoboku.

Tvar : konický(kužel), pilířový nebo sloupcový.

Barva : zelená

Světlo : zelené, rytmus libovolný kromě 2+1, primární kanál.

    

Kardinální znaky

4 Kardinální znaky nesou názvy světových stran a jsou určeny k vymezení rozsáhlejšího navigačního nebezpečí.Vyznačují směr ve kterém se v dané oblasti nachází hluboká (bezpečná) voda.

Např. vidíme severní kardinální znak. Navigátor podle tohoto znaku ví, kterým směrem je bezpečná voda. Plout lze bezpečně východním a západním směrem (pochopitelně po předchozí konzultací s mapou). Zároveň ale nesmíme zapomínat, že značení je určeno i pro velmi velké lodě, proto, označené nebezpečná zóna může být pro malou loď bezproblémová. Opět je zde nutná konzultace s mapou. Nicméně pokud oblast nemáme takříkajíc "v malíčku" a i když mapa ukazuje relativně přípustnou hloubku, je lepší se oblasti i tak vyhnout.

Tvar bóje je obvykle věžový nebo tyčový.

Základním rozeznávací faktorem jednotlivé kardinální bóje ve dne je její barva - černá a žlutá, resp. pořadí těchto barev. Na vrcholku bóje bývá navíc upevněn dvoukužel (opět záleží na jejich vzájemné orientaci.

V noci je jedinou možností, jak identifikovat bóji, světelný signál, který vydává. U kardinálních znaků se setkáváme s bílým světlem, blikajícím v rychlém (frekvence :50-60záblesků/ min.=cca 1/sec.) nebo velmi rychlém intervalu (100-120/min. = cca 2/ sec.) Jednotlivé charakteristiky jsou popsány v tabulce. Pro usnadnění pochopení jsou počty záblesků od3 hodiny)raze hodin s 12 hodinovým ciferníkem. V pozici 12 (t.j) severní kardinální znak bliká nepřetržitě. Východní kardinální znak (vydává 3 záblesky, po kterých následuje tma. Jižní znak (6 hodin) bliká 6x po sobě po kterém okamžitě následuje jeden dlouhý záblesk, který by měl trvat minimálně 2 vteřiny(dlouhý záblesk slouží zejména jako prevence proti možné  záměně jižního a západního znaku. Západní kardinální znak vydává 9 záblesků po kterých následuje tma.

Severní kardinální znak

Tvar : pilíř nebo sloup

Barva : černá nad žlutou

Horní znak : dva černé kužely pod sebou, oba směrem vzhůru

Světlo : bílé, rychle nebo velmi rychle (1-2 záblesky/sec), nepřetržitě

Východní kardinální znak

Tvar : pilíř nebo sloup

Barva : 2 černé pásy oddělené žlutým středovým pásem

Horní znak : dva černé kužely pod sebou, vrcholy směrem k sobě

Světlo : bílé, VQ(3) každých 5s nebo Q(3) každých 10s

Jižní kardinální znak

Tvar : pilíř nebo sloup

Barva : černá pod žlutou

Horní znak : dva černé kužely pod sebou, oba směřují dolů

Světlo : bílé, VQ(6) + dlouhý záblesk každých 10s nebo Q(6) + jeden dlouhý každých 15s

Západní kardinální znak

Tvar : pilíř nebo sloup

Barva : 2 žluté pásy oddělené černým středovým pásem

Horní znak : dva černé kužely pod sebou, špice směrem od sebe

Světlo : bílé, VQ(9) každých 10s nebo Q(9) každých 15s

 

Znak izolovaného nebezpečí


Označuje navigační nebezpečí malého rozsahu (plochy). Boje je označena zejména dvěmi černými koulemi nad sebou na vrcholu boje, přičemž obzvláště právě u této bóje dochází působením mořského ptactva k "jistým" barevným" změnám. Rovněž nelze vždy předpokládat ideální stav všech bójí. V mořském prostředí jsou bóje vystaveny velkému opotřebení. Dalším znamením znaku izolovaného nebezpečí bývá střídání červené a černé barvy na povrchu bóje

Identifikace této bóje v noci, odpovídá rovněž "dvěma koulím nad sebou", tedy dva záblesky bílého světla po sobě následované tmou.

 

Znak bezpečné vody


Ve středomoří málo používaný znak. Může jím být označen např. střed plavebního kanálu nebo obecně hloubka dna, která v okolí bóje značí bezpečnou hloubku. K odlišení od znaku izolovaného nebezpeční má většinou rovněž zcela jiný tvar - koule. Někdy taky sloupovitý tvar. Barva bóje je charakterická střídajícími se červenými a bílými pásy vedoucími shora dolů. Na vrcholu je jedna červená koule.

 

Nočním znakem, pokud nějaký je, je  bílé světlo : znak A - Alfa morseovy abecedy (t.j. krátký a dlouhý)

 

 

 

Speciální znaky


Účel těchto bójí je označit místo, které je nutno z nějaké důvodu označit. Může jít např. o podmořský kabel. Boje bývají číslovány a detail by měl být zřejmý z mapy. Barva boje je žlutá, vrchol by měl nést znak X. Tvar této bóje může být jakýkoliv ale zároveň nesmí být zaměnitelný s jinými bójemi. Totéž platí i pro žluté světlo, které z důvodu možné záměny s bílým světlem v mlze může mít jakékoliv blikání, ale nesmí být zaměnitelné s jinou bojí.

 

 

 

 

 

Nově vzniklé navigační nebezpečí

Je takové navigační nebezpečí, které ještě není uvedeno v příslušných námořních mapách a publikacích. Např. nově potopený vrak. Jeho označení může nést odpovídají typ boje, ale bóje může rovněž nést signál D-Delta (-..)

 

 

 

Další informace