Právo na moři

I na moři je třeba dodržovat určitá pravidla.

Mezinárodní namořní právo lze definovat jako soubor právních norem upravujících vztahy mezi státy, které používají moře. Námořní právo se opírá o dvě zásady: volnost moří a přiznání pobřežnímu státu právo kontroly v pásu vod přiléhajícím ke břehům té které pobřežní země.

 

Další informace