Jachtařská sezona je zde.  Donedávna byly pro nás hlavním zdrojem meteo-informací kromě většinou povšechných a globálních zpravodajství v radiu a televizi jen šestihodinové meteo-relace na vybraných kanálech VKV. S příchodem internetu máme možnost získat velice podrobné a pravidelně aktualizované meteorologické údaje pro prakticky libovolnou oblast plavby. Jak dobře je dokážeme interpretovat ovšem záleží na našich zkušenostech, tedy pozornosti s jakou jsme při předchozích plavbách meteo-informace konfrontovali s vlastním pozorováním. Vyžaduje to určitý čas, ale ten na lodi máme a nakonec při plavbě je počasí našim hlavním protihráčem. Cílem tohoto článku je podat stručný přehled lokálních větrů především v nejčastější oblasti plavby t.j. ve Středomoří a upozornit na užitečné webové stránky, kde můžeme potřebné meteo-informace pro danou oblast plavby nalézt.


Další informace