Volba termínu:

Zde vystupuje několik faktorů :

1. Účel plavby (plachtění, koupání, potápění, historické památky a pod.). Pro samotné plachtění je optimální doba na jaře a na podzim. Ještě není příliš teplo, je zde méně plavidel, více fouká a pronájem je levnější. Z hlediska koupaní lze využít období od června do konce září. Pro návštěvy kulturních památek je vhodná kterákoliv jiná doba kromě letních prázdnin. V letních měsících jsou maríny často přeplněny.

2. Vyladění termínu na volno v práci apod. pro všechny účastníky plavby (nemusí být vždy jednoduché).

3. Dostupný rozpočet.

4. Nároky, odolnost a zkušenosti posádky.

5. Dostupnost vhodné jachty ve zvolené lokalitě - maríně.

Další informace