Benefity

Dohodnutou cenu zjezdu je mon uhradit (pln? ?i ?ste?n?) zam?stnaneckmi benefity, p?padn? zkombinovat s monost p?sp?vku zam?stnavatele, ? doplatek spltkovm reimem, kdy akceptujeme tyto benefitn poukzky spole?nosti:

  • BENEFIT PLUS
  • SODEXO

Další informace