Navtex

P?jem naviga?nch, meteorologickch a varovnch zprv
systm NAVTEX

NAVTEX je celosv?tov systm pro vysln nmo?nch naviga?nch, meteorologickch a varovnch zprv NAVTEX pat? do zkladnho souboru prost?edk? vrmci globlnho zchrannho a bezpe?nostnho systmu GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Jsou chvle, kdy pro rozhodnut vbou?i na mo?i by prakticky bez pot?ebnch informac o prognze vvoje meteorologick situace byl skipper odkzn jen na to, co vid?l na obloze a na svoji intuici nebo zkuenosti. Vsledek rozhodnut za t?chto podmnek je pak obvykle dlem nhody a t?st (toho m zatm mnoho naich jachta?? dostatek). Nejde jen o ne prv? snadn nalezen vyslacho schmatu meteorologickch zprv zrdiovho vysln nebo pro p?jem synoptickch map (meteofaximile) vsystmu Weatherfax, ale o i dodrovn vyslacch schmat. Ne vechno, co se vysl je pouiteln pro plavbu. Navc v?tina rdiovho vysln meteo zprv a p?edpov?d je ?asto vedena jen vmstnm jazyce, co celou zleitost jet? d?l obtn?j. A pokud nejste blzko b?ehu nemme ani VHF radiotelefon nebo mobiln telefon, pak jsme odkzni vlastn? jen na to, co si myslme, vidme a na nae zkuenosti zskan zp?edchozch plaveb. Nalezen synoptick mapy sp?edpov?d vyv?en vmarn? nen tak vdy zaru?eno. A co vak d?lat, kdy jsme dle od b?ehu nebo uprost?ed ocenu?

Proto jsou tady informace poskytovan celosv?tovm systmem NAVTEX ns vangli?tin? pr?b?n? dostate?n? informuj jak o meteorologick situaci a jejm vvoji, tak dvaj varovn p?ed bou? a poskytuj dal d?leit informace pro bezpe?nou plavbu. Dal uite?nost tohoto systmu jsou informace, e nad oblast, kde plujeme je provd?na drba n?kterch druic a jak dlouho to bude trvat. Jinm p?kladem m?e bt, e vnoci marn? hledme ur?itou bji, kter je uvedena na nov? zakoupen map?. Pokud mme p?ijma? systmu NAVTEX na palub?, tak vme, e hledan bje byla p?ed tdnem odstran?na nebo pro poruchu nesvt. Toto jsou jen n?kter vybran p?klady, kter jasn? dokumentuj d?vody pro? bychom m?li p?ijma?em systmu NAVTEX nai lo? vybavit. Nae plavba na mo?i se tak zase stane o n?co bezpe?n?j a o to vce se m?eme v?novat jinm ?innostem na palub?.

Systm NAVTEX je zdokonalenou vers nmo?nho jednosm?rnho dlnopisnho p?enosu zprv (pozemn stanice - lo?). Pro jeho vysln se vrmci GMDSS pouv jednotnho kmito?tu 518 KHz, kter plat po celm sv?t?. P?enen data jsou kdovna ve standardizovanm protokolu se zabezpe?enm (FEC) a vyslna pomoc zkopsmov kmito?tov modulace s dolnm postrannm psmem (SSB).

Sv?t je pro pot?eby tohoto systmu rozd?len na 21 oblast ozna?ovanch jako NAVAREA I a XXI. Vzhledem kvlastnostem ?en rdiovch signl? vtomto psmu a pro zamezen vzjemnho ruen (vysl se na stejnm kmito?tu) je vkad oblasti stanoven pevn ?asov vyslac ?d. Rozmst?n a vkon jednotlivch vysla?? je zvolen tak, aby byla pln? kad oblast pokryta nejen mstnm vysla?em, ale i sousednmi. Tento poadavek plyne i znrok? na zajit?n bezpe?nosti plavby. Rozd?len oblast, seznam stanic a jejich vyslac ?asy jsou pak ne uvedeny:

NAVAREA I

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

490

---,---,08,---,---,2020

C

GPK

GBR

Portpatrick, SCT

54 51 N

05 07 W

EE

00, 04, 08, 12, 16, 2040

E

TFA

ISL

Sau?anes

66 11 N

18 57 W

ISL

---,05,---,---,1720,---

I

GNI

GBR

Niton, ENG

50 35 N

01 18 W

EE

01, 05, 09, 13, 17, 2140

K

TFK

ISL

Grindavk

63 47 N

22 31 W

ISL

01, 05, 09, 13, 17, 2150

L

DDH-49

DEU

Hamburg-Quickborn, HH (SH)

53 40 22 N

09 48 35 E

GG

03, 07, 11, 15, 19, 2310

T

GNI

GBR

Niton, ENG

50 35 N

01 18 W

FF

---,07,---,---,1920,---

U

GCC

GBR

Cullercoats, ENG

55 02 N

01 26 W

EE

LGD

NOR

rlandet

63 40 N

09 33 E

planned

LGQ

NOR

Rogaland

58 39 23 N

05 36 17 E

planned

O....

DNK

planned

SAH

SWE

Hrnsand

64 28 N

21 36 E

planned

SAS

SWE

Varberg

57 06 30 N

12 23 36 E

planned

SDJ

SWE

Stockholm

55 29 N

14 19 E

planned

518

00, 04, 08, 12, 16, 2030

D

OXJ

FRO

Trshavn

62 00 N

06 47 W

00, 04, 08, 12, 16, 2040

E

GNI

GBR

Niton, ENG

50 35 N

01 18 W

01, 05, 09, 13, 17, 2100

G

GCC

GBR

Cullercoats, ENG

55 02 N

01 26 W

01, 05, 09, 13, 17, 2110

H

SAH

SWE

Hrnsand

64 28 N

21 36 E

01, 05, 09, 13, 17, 2120

I

SAS

SWE

Varberg

57 06 30 N

12 23 36 E

01, 05, 09, 13, 17, 2130

J

SDJ

SWE

Stockholm

55 29 N

14 19 E

01, 05, 09, 13, 17, 2140

K

GNI

GBR

Niton, ENG

50 35 N

01 18 W

01, 05, 09, 13, 17, 2150

L

LGQ

NOR

Rogaland

58 39 23 N

05 36 17 E

02, 06, 10, 14, 18, 2200

M

OST

BEL

Ostend, VLG

51 11 N

02 48 E

02, 06, 10, 14, 18, 2210

N

LGD

NOR

rlandet

63 40 59 N

09 35 00 E

02, 06, 10, 14, 18, 2220

O

GPK

GBR

Portpatrick, SCT

54 51 N

05 07 W

02, 06, 10, 14, 18, 2230

P

PBK

HOL

Den Helder

52 57 N

04 47 E

02, 06, 10, 14, 18, 2240

Q

EJM

IRL

Malin Head

55 22 N

07 21 W

02, 06, 10, 14, 18, 2250

R

TFA

ISL

Sau?anes

64 05 N

21 51 W

03, 07, 11, 15, 19, 2300

S

DDH-51

DEU

Hamburg-Quickborn, HH (SH)

53 40 22 N

09 48 35 E

03, 07, 11, 15, 19, 2310

T

OST

BEL

Ostend, VLG

51 11 N

02 48 E

03, 07, 11, 15, 19, 2320

U

ESA

EST

Tallinn

59 30 N

24 30 E

03, 07, 11, 15, 19, 2340

W

EJK

IRL

Valentia

51 56 N

10 21 W

03, 07, 11, 15, 19, 2350

X

TFK

ISL

Grindavk

63 47 N

22 31 W

YL..

LVA

Riga

56 58 N

24 07 W

planned

AREA II

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

490

00, 04, 08, 12, 16, 2000

A

EAL

CNR

Las Palmas

28 10 N

15 25 W

SS

00, 04, 08, 12, 16, 2040

E

FRC

FRA

Corsen

48 28 N

05 03 E

FF

01, 05, 09, 13, 17, 2100

G

CTV

POR

Monsanto

38 44 N

09 11 W

PP

01, 05, 09, 13, 17, 2130

J

CTH

AZR

Horta

38 32 N

28 38 W

PP

02, 06, 10, 14, 18, 2200

M

6VA

SEN

Dakar

14 46 15 N

17 20 00 W

FF

02, 06, 10, 14, 18, 2200

M

CTQ

MDR

Porto Santo

33 04 N

16 21 W

planned

03, 07, 11, 15, 19, 2310

P

D4A

CPV

So Vicente deCape Verde

16 51 06 N

25 00 18 W

PP

03, 07, 11, 15, 19, 2310

T

EAC

ESP

Tarifa, AN

36 01 N

05 34 W

SS

03, 07, 11, 15, 19, 2340

W

EAR

ESP

Corunna, GA

42 54 N

09 16 W

SS

518

00, 04, 08, 12, 16, 2000

A

FRC

FRA

Corsen

48 28 N

05 03 E

00, 04, 08, 12, 16, 2020

C

6VA

SEN

Dakar

14 46 15 N

17 20 24 W

00, 04, 08, 12, 16, 2030

D

EAR

ESP

Corunna, GA

42 54 N

09 16 W

00, 04, 08, 12, 16, 2050

F

CTH

AZR

Horta

38 32 N

28 38 W

01, 05, 09, 13, 17, 2100

G

EAC

ESP

Tarifa, AN

36 01 N

05 34 W

01, 05, 09, 13, 17, 2120

I

EAL

CNR

Las Palmas

28 10 N

15 25 W

02, 06, 10, 14, 18, 2200

M

CNP

MRC

Casablanca

33 36 N

07 38 W

02, 06, 10, 14, 18, 2230

P

CTQ

MDR

Porto Santo

33 04 N

16 21 W

planned

02, 06, 10, 14, 18, 2250

R

CTV-251

POR

Monsanto

38 44 N

09 11 W

03, 07, 11, 15, 19, 2300

S

5OW

NIG

Lagos

06 26 24 N

03 18 30 E

planned

03, 07, 11, 15, 19, 2320

U

D4A

CPV

So Vicente deCape Verde

16 51 06 N

25 00 18 W

TJC-5

CME

Douala

04 02 N

09 42 E

planned

TUA

CTI

Abidjan

05 19 34 N

04 01 02 W

planned

3XO

GUI

Kamsar

11 40 N

15 36 W

planned

5OZ

NIG

Port Harcourt

04 23 00 N

07 10 24 E

planned

5TA

MTN

Nouadhibou

20 54 N

17 03 W

planned

EA III

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

490

00, 04, 08, 12, 16, 2000

A

TAF

TUR

Samsun

41 23 N

36 11 E

TT

00, 04, 08, 12, 16, 2010

B

TAH

TUR

Istanbul

41 04 17 N

28 56 54 E

TT

00, 04, 08, 12, 16, 2020

C

TAN

TUR

Izmir

38 16 N

26 16 E

TT

00, 04, 08, 12, 16, 2030

D

TAL

TUR

Antalya

36 09 N

32 26 E

TT

01, 05, 09, 13, 17, 2150

L

YQV

ROM

Constanza

44 06 03 N

28 37 09 E

ROM

02, 06, 10, 14, 18, 2200

M

EAV

ESP

Cabo de la Nao, VA

38 43 N

00 09 E

SS

03, 07, 11, 15, 19, 2300

S

FRL

FRA

La Garde

43 06 N

05 59 E

FF

03, 07, 11, 15, 19, 2320

U

UUO

UKR

Kerch

45 22 N

36 29 E

UKR

03, 07, 11, 15, 19, 2330

V

7TA

ALG

Algiers

36 44 N

03 10 E

FF

03, 07, 11, 15, 19, 2350

X

UTT

UKR

Odessa

46 29 N

30 44 E

UKR

518

00, 04, 08, 12, 16, 2010

B

7TA

ALG

Algiers

36 44 N

03 10 E

00, 04, 08, 12, 16, 2020

C

UTT

UKR

Odessa

46 29 N

30 44 E

00, 04, 08, 12, 16, 2020

P

4XO

ISR

Haifa

32 49 N

35 00 E

00, 04, 08, 12, 16, 2030

D

TAH

TUR

Istanbul

41 04 17 N

28 56 54 E

00, 04, 08, 12, 16, 2040

E

TAF

TUR

Samsun

41 17 00 N

36 20 00 E

00, 04, 08, 12, 16, 2050

F

TAL

TUR

Antalya

36 53 00 N

30 42 00 E

01, 05, 09, 13, 17, 2100

G

UUO

UKR

Kerch

45 22 N

36 29 E

01, 05, 09, 13, 17, 2100

G

1B..

CYP

Kyrenia, TRNC

Out of Service

01, 05, 09, 13, 17, 2110

H

SVH

GRC

Heraklion

35 20 N

25 07 E

01, 05, 09, 13, 17, 2120

I

TAN

TUR

Izmir

38 21 41 N

26 35 45 E

01, 05, 09, 13, 17, 2130

J

LZW

BUL

Varna

43 04 01 N

27 47 11 E

01, 05, 09, 13, 17, 2140

K

SVK

GRC

Corfu

39 37 N

19 55 E

01, 05, 09, 13, 17, 2150

L

SVL

GRC

Lemnos

39 52 N

25 04 E

02, 06, 10, 14, 18, 2200

M

5BA

CYP

Cyprus

35 02 57 N

33 17 04 E

02, 06, 10, 14, 18, 2210

B

7TA

ALG

Algiers

36 44 N

03 10 E

02, 06, 10, 14, 18, 2210

N

SUH

EGY

Alexandria

31 11 54 N

29 51 48 E

02, 06, 10, 14, 18, 2220

O

9HD

MLT

Malta

35 49 N

14 32 E

02, 06, 10, 14, 18, 2230

P

4XO

ISR

Haifa

32 49 N

35 00 E

planned

02, 06, 10, 14, 18, 2240

Q

9AS

HRV

Split

43 30 N

16 29 E

02, 06, 10, 14, 18, 2250

R

IAR

ITA

Rome, LA

41 37 N

12 29 E

02, 06, 10, 14, 18, 2250

R

ICH

ITA

La Maddalena, SA

41 13 N

09 20 E

planned

03, 07, 11, 15, 19, 2300

S

UDN

RUS

Novorossiysk, RU

44 36 N

37 58E

planned

03, 07, 11, 15, 19, 2300

A

UDN

RUS

Novorossiysk, RU

44 36 N

37 58E

03, 07, 11, 15, 19, 2310

T

IDC

ITA

Cagliari, SA

39 13 N

09 14E

03, 07, 11, 15, 19, 2310

T

ICI

ITA

Reggio di Calabria, CA

planned

03, 07, 11, 15, 19, 2320

U

IQX

ITA

Trieste, FV

45 40 30 N

13 45 30E

03, 07, 11, 15, 19, 2320

U

IPA

ITA

Ancona, MA

43 36 N

13 28E

planned

03, 07, 11, 15, 19, 2330

V

IQA

ITA

Augusta, SI

37 14 N

15 14E

03, 07, 11, 15, 19, 2330

V

3VX

TUN

Tunis

36 53 N

10 11 E

planned

03, 07, 11, 15, 19, 2340

W

FRL

FRA

La Garde

43 06 N

05 59E

03, 07, 11, 15, 19, 2350

X

EAV

ESP

Cabo de la Nao, VA

38 43 N

00 09E

YKM

SYR

Latakia

35 30 N

35 47 E

planned

5A..

LBY

Surt

planned

REA III (Caspian)

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

518

01, 05, 09, 13, 17, 2100

G

EQO

IRN

Now Shahr

36 42 N

52 33 E

03, 07, 11, 15, 19, 2340

W

UJB

RUS

Astrakhan, RU

46 18 N

47 58 E

AVAREA IV (NAT)

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

490

00, 04, 08, 12, 16, 2035

D

VCK

CAN

Sept-les-
Rivire-au-Renard, QC

50 11 42 N

66 06 44 W

FF "VCG"

02, 06, 10, 14, 18, 2255

J

VCO

CAN

Sydney, NS

46 11 08N

59 53 40W

FF

03, 07, 11, 15, 19, 2300

S

VFF

CAN

Iqaluit, NU

63 43 42N

68 33 00W

FF Jun-Dec

03, 07, 11, 15, 19, 2335

V

VAR-9

CAN

Saint John, NB (NS)

43 44 24N

66 07 19W

FF

03, 07, 11, 15, 19, 2355

T

VFN-3

CAN

Montreal, QC

45 40 38N

73 15 50W

Out of Service

518

00, 04, 08, 12, 16, 2000

A

NMA

USA

Miami, FL

25 37 24N

80 23 22W

00, 04, 08, 12, 16, 2010

B

ZBR

BER

Bermuda

32 23N

64 41W

00, 04, 08, 12, 16, 2020

C

VCK

CAN

Sept-les-
Rivire-au-Renard, QC

50 11 42N

66 06 44W

"VCG"

00, 04, 08, 12, 16, 2040

E

NME

USA

Savannah, GA

32 08N

81 42W

00, 04, 08, 12, 16, 2045

F

NMF

USA

Boston, MA

41 38 30N

70 33 00W

01, 05, 09, 13, 17, 2110

H

XMJ 329

CAN

Wiarton-Prescott, ON

44 56 13N

81 14 09W

"VBR"

--, --, 09, --, --, 2110

X

VOK

CAN

Labrador, NL

53 42 24N

57 01 30W

Arctic Jul-Oct

01, 05, 09, 13, 17, 2130

N

NMN

USA

Chesapeake, VA

36 34 43N

76 00 36W

02, 06, 10, 14, 18, 2220

O

VON

CAN

St John's, NL

47 36 44N

52 40 15W

02, 06, 10, 14, 18, 2230

P

XLJ 895

CAN

Thunder Bay, ON

48 33 46N

88 39 22W

"VBA"

02, 06, 10, 14, 18, 2240

Q

VCO

CAN

Sydney, NS

46 11 08N

59 53 40W

03, 07, 11, 15, 19, 2310

T

VFF

CAN

Iqaluit, NU

63 43 42N

68 33 00W

Jun-Dec

03, 07, 11, 15, 19, 2320

U

VAR-9

CAN

Saint John, NB (NS)

43 44 24N

66 07 19W

03, 07, 11, 15, 19, 2340

W

OXI

GRL

Nuuk

64 04 17N

52 01 04W

03, 07, 11, 15, 19, 2340

W

VFN-3

CAN

Montreal, QC

45 40 38N

73 15 50W

Out of Service

03, 07, 11, 15, 19, 2350

X

VOK

CAN

Labrador, NL

53 42 24N

57 01 30W

NAVAREA IV (CAR)

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

518

01, 05, 09, 13, 17, 2110

H

PJC

CUW

Curaao

12 10 N

68 52W

02, 06, 10, 14, 18, 2200

R

NMR

PTR

San Juan

18 28 00N

67 07 10W

03, 07, 11, 15, 19, 2300

G

NMG

USA

New Orleans, LA

29 53N

89 75W

FFP

MRT

Martinique

14 38 N

60 59 W

planned

XFC

MEX

Cozumel, ROO

20 16N

86 44W

planned

XFU

MEX

Veracruz, VER

19 09N

96 07W

planned

YVG

VEN

La Guaira, A

10 36N

66 58W

planned

NAVAREA V

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

518

BRA

Rio de Janeiro, RJ

pla

NAVAREA VI

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

490

00, 04, 08, 12, 16, 2000

A

CWM-27

URG

La Paloma

34 40 15 S

54 09 04 W

SS

00, 04, 08, 12, 16, 2000

A

L3K

ARG

Ushuaia, TF

54 48 S

68 08W

SS

00, 04, 08, 12, 16, 2010

B

L3D

ARG

Rio Gallegos, SC

51 37S

69 03W

SS

00, 04, 08, 12, 16, 2020

C

L2W

ARG

Comodoro Rivadavia, CB

45 51S

67 25W

SS

00, 04, 08, 12, 16, 2030

D

L2I

ARG

Bahia Blanca, BA

38 43S

62 06W

SS

00, 04, 08, 12, 16, 2040

E

L2P

ARG

Mar del Plata, BA

38 03S

57 32W

SS

00, 04, 08, 12, 16, 2050

F

L2B

ARG

Buenos Aires, CF

34 36S

58 22W

SS

01, 05, 09, 13, 17, 2100

G

L6I

ARG

Rosairo, SF

Out of Service

518

00, 04, 08, 12, 16, 2050

F

CWM-27

URG

La Paloma

34 40 15S

54 09 04W

02, 06, 10, 14, 18, 2200

M

L3K

ARG

Ushuaia, TF

54 48S

68 08W

02, 06, 10, 14, 18, 2210

N

L3D

ARG

Rio Gallegos, SC

51 37S

69 03W

02, 06, 10, 14, 18, 2220

O

L2W

ARG

Comodoro Rivadavia, CB

45 51S

67 25W

02, 06, 10, 14, 18, 2230

P

L2I

ARG

Bahia Blanca, BA

38 43S

62 06W

02, 06, 10, 14, 18, 2240

Q

L2P

ARG

Mar del Plata, BA

38 03S

57 32W

02, 06, 10, 14, 18, 2250

R

L2B

ARG

Buenos Aires, CF

34 36S

58 22W

03, 07, 11, 15, 19, 2300

S

L6I

ARG

Rosairo, SF

Out of Service

CWM

URG

Montevideo

34 54S

56 12W

planned

CWM-23

URG

Colonia

34 28 S

57 51 W

planned

CWM-30

URG

Punta del Este

34 58S

54 56W

planned

CWM-31

URG

Salto

31 23 S

57 58 W

planned

CWM-32

URG

Laguna del Sauce

34 51 S

55 06 W

planned

NAVAREA VII

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

518

00, 04, 08, 12, 16, 2010

B

V5W

NMB

Walvis Bay

23 03 15S

14 37 30 E

00, 04, 08, 12, 16, 2020

C

ZSC

AFS

Cape Town, WC

33 40S

18 43E

01, 05, 09, 13, 17, 2120

I

ZSQ

AFS

Port Elizabeth, EC

34 02S

25 33E

02, 06, 10, 14, 18, 2220

O

ZSD

AFS

Durban, NL

29 48 20S

30 48 55E

D3E

AGL

Luanda

planned

NAVAREA VIII

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

518

00, 04, 08, 12, 16, 2020

C

3BM

MAU

Mauritius

20 11 S

57 28 E

01, 05, 09, 13, 17, 2100

G

VWB

IND

Bombay, MH

19 04 55 N

72 49 54 E

02, 06, 10, 14, 18, 2230

P

VWM

IND

Madras, TN

13 05 00 N

80 17 15 E

VWP

IND

Port Blair, AN

11 40 N

92 46 E

planned

5HA

TZA

Dar es Salaam, TAN

06 45 S

39 20 E

planned

NAVAREA IX

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

490

00, 04, 08, 12, 16, 2030

D

EQM

IRN

Bushehr

28 59 N

50 50 E

PER

01, 05, 09, 13, 17, 2120

I

EQI

IRN

Abbas

27 07 N

56 04 E

PER

518

00, 04, 08, 12, 16, 2000

A

EQM

IRN

Bushehr

28 59 N

50 50 E

00, 04, 08, 12, 16, 2010

B

A9M

BHR

Bahrain

26 09N

50 28E

00, 04, 08, 12, 16, 2050

F

EQI

IRN

Abbas

27 07N

56 04E

02, 06, 10, 14, 18, 2200

M

A4M

OMA

Muscat

23 36N

58 30E

02, 06, 10, 14, 18, 2230

P

ASK

PAK

Karachi

24 51 07N

67 02 33E

03, 07, 11, 15, 19, 2330

V

SUK

EGY

Quseir

26 06N

34 17E

03, 07, 11, 15, 19, 2350

X

SUZ

EGY

Ismailia

30 28N

32 22E

00, 06, 12, 1805

G

HZG

ARS

Dammam

26 26N

50 06E

Out of Service

---, 07, 13, 1905

H

HZH

ARS

Jeddah

21 23N

39 10E

NAVAREA X

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

no active stations

NAVAREA XI (SEA)

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

490

02, 06, 10, 14, 18, 2230

W

XVG

VTN

Hai Phong

20 44 N

106 44 E

VV

518

00, 04, 08, 12, 16, 2000

A

PNK

INS

Jayapura

02 31 S

140 43 E

00, 04, 08, 12, 16, 2010

B

PKE

INS

Ambon

03 42 S

128 12 E

00, 04, 08, 12, 16, 2020

C

9VG-49

SNG

Singapore

01 21 N

103 59 E

00, 04, 08, 12, 16, 2030

D

PKF

INS

Makassar

05 06 S

119 26 E

00, 04, 08, 12, 16, 2040

E

PKX

INS

Jakarta

06 06 S

106 54 E

00, 04, 08, 1250, ---, ---

F

HSA

THA

Bangkok

13 43 34 N

100 34 07 E

01, 05, 09, 13, 17, 2100

V

NRV

GUM

Guam

13 28 37 N

144 50 06 E

01, 05, 09, 13, 17, 2120

I

DVS

PHL

Puerto Princesa

09 44 N

118 43 E

01, 05, 09, 13, 17, 2130

J

DZS

PHL

Manila

14 35 N

121 03 E

01, 05, 09, 13, 17, 2140

K

DWT

PHL

Davao

07 04 N

125 36 E

02, 06, 10, 14, 18, 2230

P

XVT

VTN

Da Nang

16 05 N

108 13 E

03, 07, 11, 15, 19, 2300

S

9WS

MLA

Sandakan, SA

05 54.1 N

118 00.1 E

03, 07, 11, 15, 19, 2310

T

9WR

MLA

Miri, SK

04 25.4 N

114 01.1 E

03, 07, 11, 15, 19, 2320

U

9MG

MLA

Penang, C

05 25.5 N

100 24.2 E

03, 07, 11, 15, 19, 2340

W

XVG

VTN

Hai Phong

20 44 N

106 44 E

03, 07, 11, 15, 19, 2350

X

XVS

VTN

Ho Chi Minh City

10 47 N

106 40 E

NAVAREA XI (CWP)

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

424

00, 04, 08, 12, 16, 2000

G

JNB

JPN

Naha

26 05 N

127 40 E

JJ

00, 04, 08, 12, 16, 2017

H

JNR

JPN

Moji

34 01 N

130 56 E

JJ

00, 04, 08, 12, 16, 2034

I

JGC

JPN

Yokohama

35 14 N

139 55 E

JJ

00, 04, 08, 12, 16, 2051

J

JNL

JPN

Otaru

43 19 N

140 27 E

JJ

01, 05, 09, 13, 17, 2108

K

JNX

JPN

Kushiro

42 57 N

144 36 E

JJ

490

00, 04, 08, 12, 16, 2200

A

HMZ

KRE

Pyongyang

39 00 N

125 43 E

KK

00, 04, 08, 12, 16, 2210

B

HMH

KRE

H?ngnam

39 50 N

127 41 E

KK

01, 05, 09, 13, 17, 2130

J

HL..

KOR

Chukp'y?ng

37 03 N

129 26 E

KK

01, 05, 09, 13, 17, 2140

K

HL..

KOR

P'y?ngsan

35 36 N

126 29 E

KK

03, 07, 11, 15, 19, 2330

P

XSY

TWN

Hualien

23 59 N

121 37 E

CC

XS..

TWN

Lintou

23 33 N

119 38 E

518

00, 04, 08, 12, 18, 2230

D

HMZ

KRE

Pyongyang

39 00 N

125 43 E

00, 04, 08, 12, 18, 2240

E

HMH

KRE

H?ngnam

39 50 N

127 41 E

01, 05, 09, 13, 17, 2100

G

JNB

JPN

Naha

26 05 N

127 40 E

01, 05, 09, 13, 17, 2110

H

JNR

JPN

Moji

34 01 N

130 56 E

01, 05, 09, 13, 17, 2120

I

JGC

JPN

Yokohama

35 14 N

139 55 E

01, 05, 09, 13, 17, 2130

J

JNL

JPN

Otaru

43 19 N

140 27 E

01, 05, 09, 13, 17, 2140

K

JNX

JPN

Kushiro

42 57 N

144 36 E

01, 05, 09, 13, 17, 2150

L

VRX

HKG

Hong Kong

22 12 34 N

114 15 18 E

02, 06, 10, 14, 18, 2200

M

XSI

CHN

Sanya

18 14 42 N

109 30 04 E

EE/CC

02, 06, 10, 14, 18, 2210

N

XSQ

CHN

Guangzhou

23 08 55 N

113 29 23 E

EE/CC

02, 06, 10, 14, 18, 2220

O

XSL

CHN

Fuzhou

26 01 45 N

119 18 20 E

EE/CC

02, 06, 10, 14, 18, 2230

P

XSX

TWN

Chilung

25 09 N

121 44 E

XSW

TWN

Kaohsiung

22 29 N

120 25 E

02, 06, 10, 14, 18, 2240

Q

XSG

CHN

Shanghai

31 06 32 N

121 32 39 E

EE/CC

02, 06, 10, 14, 18, 2250

R

XSZ

CHN

Dalian

38 50 36 N

121 31 27 E

EE/CC

03, 07, 11, 15, 18, 2300

S

XSV

CHN

Tianjin

38 54 N

117 44 E

planned

03, 07, 11, 15, 19, 2330

V

HL..

KOR

Chukp'y?ng

37 03 N

129 25 E

03, 07, 11, 15, 19, 2340

W

HL..

KOR

P'y?ngsan

35 36 N

126 29 E

NAVAREA XII (NP)

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

518

00, 04, 08, 12, 16, 2000

C

NMC

USA

San Francisco, CA

37 55 32 N

122 43 48 W

00, 04, 08, 12, 16, 2030

D

VAJ

CAN

Prince Rupert, BC

54 17 51N

130 25 06W

00, 04, 08, 12, 16, 2045

Q

NMQ

USA

Cambria, CA

35 30 53N

121 03 30W

01, 05, 09, 13, 17, 2110

H

XLK 835

CAN

Tofino, BC

48 55 31N

125 32 42W

"VAE"

01, 05, 09, 13, 17, 2130

W

NMW

USA

Astoria, OR

46 12 18N

123 57 20W

03, 07, 11, 15, 19, 2300

J

NOJ

ALS

Kodiak

57 46 23N

152 33 41W

03, 07, 11, 15, 19, 2340

X

NOJ

ALS

Kodiak

57 46 23N

152 33 41W

03, 07, 11, 15, 19, 2340

X

NOX

ALS

Adak

51 53 30N

176 37 42W

Out of Service

XFK

MEX

La Paz, BCS

24 08N

110 17W

planned

NAVAREA XII (CEP)

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

490

00, 04, 08, 12, 16, 2000

A

HCY

EQA

Ayora

00 44 50 S

90 18 45 W

SS

518

00, 04, 08, 12, 16, 2040

O

NMO

HWA

Honolulu

21 16 17 N

158 08 49 W

01, 05, 09, 13, 17, 2150

L

HCY

EQA

Ayora

00 44 50 S

90 18 45 W

02, 06, 10, 14, 18, 2200

M

HCG

EQA

Guayaquil

02 16 52 S

79 51 50 W

XFM

MEX

Manzanillo, COL

19 05 N

104 18 W

planned

XFQ

MEX

Salina Cruz, OAX

16 09 N

95 12 W

planned

NAVAREA XIII

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

518

00, 04, 08, 12, 16, 2000

A

UIK

RUS

Vladivostok, RU

43 23 N

131 54 E

00, 04, 08, 12, 16, 2010

B

UFO

RUS

Kholmsk, RU

47 02 N

142 03 E

00, 04, 08, 12, 16, 2020

C

UBE-2

RUS

Petropavlovsk, RU

53 00 N

158 40 E

00, 04, 08, 12, 16, 2030

D

UIB

RUS

Magadan, RU

59 41 N

151 09 E

00, 04, 08, 12, 16, 2040

E

UCT-2

RUS

Beringovskiy, RU

63 03 N

179 20 E

Out of Service

00, 04, 08, 12, 16, 2050

F

UCZ

RUS

Provideniya, RU

64 40 N

173 10 W

Out of Service

01, 05, 09, 13, 17, 2100

G

UCV-2

RUS

Okhotsk, RU

59 22 N

143 12 E

NAVAREA XIV

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

no active stations

NAVAREA XV

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

518

00, --, 08, --, 1600, --

H

CBA

CHL

Antofagasta

23 39 07 S

70 25 10W

SS

--, 04, --, 12, --, 2000

A

CBA

CHL

Antofagasta

23 39 07S

70 25 10W

00, --, 08, --, 1610, --

I

CBV

CHL

Valparaiso

32 48 00S

71 28 43W

SS

--, 04, --, 12, --, 2010

B

CBV

CHL

Valparaiso

32 48 00S

71 28 43W

00, --, 08, --, 1620, --

J

CBT

CHL

Talcahuano

36 42 44S

73 06 30W

SS

--, 04, --, 12, --, 2020

C

CBT

CHL

Talcahuano

36 42 44S

73 06 30W

00, --, 08, --, 1630, --

K

CBP

CHL

Puerto Montt

41 29 49S

72 57 42W

SS

--, 04, --, 12, --, 2030

D

CBP

CHL

Puerto Montt

41 29 49S

72 57 42W

00, --, 08, --, 1640, --

L

CBM

CHL

Magallanes

53 09S

70 58W

SS

--, 04, --, 12, --, 2040

E

CBM

CHL

Magallanes

53 09S

70 58W

00, --, 08, --, 1650, --

G

CBY

PAQ

Easter Island

27 09 00S

109 25 00W

SS

--, 04, --, 12, --, 2050

F

CBY

PAQ

Easter Island

27 09 00S

109 25 00W

NAVAREA XVI

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

518

03, 07, 11, 15, 19, 2300

S

OBY-2

PRU

Paita

05 05 S

81 07 W

EE/SS

03, 07, 11, 15, 19, 2320

U

OBC-3

PRU

Callao

12 03 S

77 09 W

EE/SS

03, 07, 11, 15, 19, 2340

W

OBF-4

PRU

Mollendo

17 01 S

72 01 W

EE/SS

NAVAREA XVII

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

no active stations

NAVAREA XVIII

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

no active stations

NAVAREA XIX

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

490

LGP

NOR

Bod

67 16 29 N

14 23 29 E

planned

LGV

NOR

Vard

70 22 19 N

31 05 55 E

planned

518

00, 04, 08, 12, 16, 2000

A

LGS

SJM

Svalbard

78 03 42 N

13 36 59 E

00, 04, 08, 12, 16, 2010

B

LGP

NOR

Bod

67 16 29 N

14 23 29 E

03, 07, 11, 15, 19, 2330

V

LGV

NOR

Vard

70 22 19 N

31 05 55 E

NAVAREA XX

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

428.6

--, --, 08, --, --, 2018

-

UCI

RUS

Dikson, RU

73 31 N

80 10 E

RR

446

--, 05, --, --, 1710, --

-

UGE

RUS

Archangel, RU

64 33 N

40 32 E

RR

518

00, 04, 08, 12, 16, 2020

C

UHY

RUS

Murmansk, RU

68 46 N

32 58 E

00, 04, 08, 12, 16, 2050

F

UGE

RUS

Archangel, RU

64 33 N

40 32 E

02, 06, 10, 14, 18, 2200

M

UCI

RUS

Dikson, RU

73 31 N

80 10 E

planned

02, 06, 10, 14, 18, 2210

N

UGO

RUS

Mys Sterlegova, RU

75 24 N

88 46 E

planned

02, 06, 10, 14, 18, 2220

O

RUS

Ostrova Andreja, RU

76 44 N

110 27 E

planned

02, 06, 10, 14, 18, 2230

P

RUS

Ostrov Bol'oj Begi?ev, RU

74 32 N

112 02 E

planned

UBB-8

RUS

Amderma, RU

69 44 N

61 41 E

planned

521.5

--, 04, --, --, 1730, --

-

UDK

RUS

Murmansk, RU

68 58 N

33 10 E

RR

NAVAREA XXI

Freq
(kHz)

Broadcast Times
UTC

ID

Call Sign

State

Station Name

Latitude

Longitude

Remarks

518

02, 06, 10, 14, 18, 2240

Q

UAL

RUS

Tiksi, RU

71 38 N

128 50 E

Jul-Oct

RUS

Yanranay, RU

planned

Zdroj:

http://dxinfocentre.com/navtex.htm

Vyslan zprvy jsou vsystmu NAVTEX podle svho obsahu rozd?leny do jednotlivch kategori a to:

 • A- naviga?n varovn
 • B- meteorologick varovn
 • C- pohyb ledovc?
 • D- informace o vyhledvacch a zchrannch operacch
 • E- meteorologick p?edpov??
 • F- zprvy pilota
 • G- zprvy pro naviga?n systm DECCA
 • H- zprvy pro naviga?n systm LORAN-C
 • I- zprvy pro naviga?n systm OMEGA
 • J- zprvy pro naviga?n systm SATNAV (GPS)
 • L,V- seznam a zprvy o pohybu um?lch objekt? na mo?i.

Dal psmena abecedy jsou vyhrazena pro budouc pouit. Zprvy jsou vdy vangli?tin? a n?kdy se mohou opakovat i vmstnm jazyce.
Kad stanice vdan oblasti NAVAREA m svoje identifika?n psmeno A a Zviz ID v tabulce.

Formt vyslan zprvy m obvykle toto standardn uspo?dn:
ZCZC |kd stanice |kateg. zprvy a ?slo| den a hodina |text zprvy | NNNN
(za?tek zprvy) .................................................................................(konec zprvy)

Druhy p?ijma?? systmu NAVTEX

Pro p?jem zprv v systmu NAVTEX je mon pout tyto zp?soby:

 • speciln jedno?elov p?ijma?e saktivn nebo pasivn antnou. Tyto p?ijma?e maj monost naprogramovn stanic a kategori zprv, kter chceme p?ijmat, pam?? pro uloen p?ijatch zprv a jejich vstup na obrazovce, LCD displeji nebo tiskrn? (obvykle steplotn? citlivm paprem).

P?ijma? NX 500 fy. Furuno, kter je vybaven pouze tiskrnou

 • radiop?ijma? vybaven monost p?jmu postrannho psma (SSB) dopln?n o demodultor, kter je p?ipojen na audio vstup a na seriov vstup do osobnmu po?ta?i sp?slunm programem (?asto bv sou?st programu pro p?jem meteofax? nap?. PC Maritime Weatherfax nebo Bonito).

Program Weatherfax (pro Windows 95, 180 GBP) pro p?jem meteofaximile a zprv Navtexu ve spojen snovm p?ijma?e Nasa Target HF3P (160 GBP)

 • kombinovan speciln p?ijma? pro p?jem meteorologickch faximile -
  - Weatherfax, dopln?n o monost roz?en o jednotku pro p?jmu zprv systmu NAVTEX. Tyto p?ijma?e jsou v?tinou vybaveny tiskrnou a LCD displejem.

FAX 207 fy. Furuno umo?uje p?jemmeteofaksimile (Weatherfax) a sdopl?kem i zprvy ze systmu NAVTEX

Vechny p?ijma?e jsou vybaveny pam?t, kter nevyaduje p?tomnost obsluhy vdob? p?jmu zprv.

Monost naprogramovn jakou stanici si vdan oblasti p?ejeme p?ijmat a jak kategorie zprv se maj ukldat do pam?ti je velice d?leit, protoe vnit?n pam?? pro uchovn zprv nen nekone?n? velik. V p?pad? jejho zapln?n dochz pak kp?episovn p?vodnch zprv. Navc n?kter zprvy mohou bt pro ns nezajmav, ale zabraj msto vpam?ti p?ijma?e. Potom vp?pad?, e ne?teme zprvy vokamiku jejich p?jmu, m?e se lehce stt, e se d?leit p?epou a nezajmav z?stanou. Vzhledem kp?ekrvn stanic (a p?ebrn n?kterch zprv jedny od druh) nabvaj po?ty zprv ctyhodnch rozm?r?. Ztrty zprv nebo jejich ?sti se ovem netkaj t?ch za?zen, kter jsou vybaveny tiskrnou (pokud tato na lodi ve slanm a vlhkm prost?ed spolehliv? pracuje a m dostatek ne prv? levnho papru).

Vb?r p?ijma?e

Jako u veho, ani zde neexistuje jednozna?n recept co je "nejlep", ale podstatn je mt v?bec p?stup ke zprvm zNavtexu. V praxi jsem m?l monost ov??it vechny ve uveden druhy p?ijma??. Zpohledu b?nho jachta?e mohu doporu?it levn a spolehliv typ NASA LCD NAVTEX, kter jsme m?li na palub? Olivna IV. p?i plavb? kmysu Horn. P?ijma? sice nem velkou pam?? (8000 znak? - ta vysta? pr?m?rn? na p?jem ze 3 a 4 vysln vech kategori zprv zjedn stanice), ale m nzkou spot?ebu (40 mA bez osv?tlen a 180 mA p?i osv?tlen displeje a p?i napjen stejnosm?rnm nap?tm 12 V (lze zakoupit i bez osv?tlen). Jeho cena zahrnujc i aktivn asi 80 cm dlouhou prutovou antnou se na anglickm trhu pohybuje kolem 210,- GBP s osv?tlenm (190,- GBP bez osv?tlen). Jet? lep je nov?j verse NASA LCD NAVTEX PRO (260,- GBP), kter m v?t pam?? a lep ?itelnost textu zprv na displeji (nerozd?luje slova , kdy se nevejdou na jednu ?dku). Rovn? je mon jet? n?kde zakoupit jeho velice populrnho p?edch?dce NASA NAVTEX, kter je vybaven elektronkovou obrazovkou (cena kolem 130.- GBP). Tento typ m vak podstatn? vy spot?ebu (kolem 400 mA p?i zapnutm displeji).

P?ijma? NASA LCD NAVTEX

Pro charterov plavby a vkonnostn jachting je mon doporu?it zbvajc kategorie. Vkadm p?pad? je t?eba dt p?ednost typ?m vybavenm jak displejem, tak tiskrnou (nap?. Lokata Navtex 1, NCR 300 fy. JCR, ...). Nejde jen o spolehlivost vlastn tiskrny a spot?ebu teplotn? citlivho papru (v cen? vp?epo?tu kolem 150,- K? za roli), ale o b?n situace, e ne?ekan? vnejnevhodn?j chvli "dojde" (je to jako sfilmy do fotoapartu) a ne vude se tak dostane.

Kombinace systm? NAVTEX a Weatherfax u kombinovanch specielnch p?ijma?? je uite?n (nap?. typ ICS FAX-2 nebo Furuno Fax-207 sdopl?kovm modulem pro NAVTEX), ale ne prv? levn (v p?epo?tu nad 60.000,- K?). Tyto p?ijma?e bvaj vybaveny rozhranm NMEA 0183, kter umo?uje p?ipojen do naviga?nho centra nebo kosobnmu po?ta?i. Zde je ji cena srovnateln p?i pouit b?nho p?enosnho osobnho po?ta?e - notebooku nebo palmtopu (kolem 40.000,- K? v?etn? programu), ale ten zase m v?t spot?ebu a nen p?li odoln v??i agresivnmu prost?ed na mo?i. Osobn p?enosn po?ta? sdostate?n? velkm displejem (ani nemus bt LCD aktivn TFT barevn) sice poskytuje v?t komfort a monosti dalho zpracovn a zobrazen p?ijatch zprv, ale v tomto p?pad? je dobr up?ednostnit i bezpe?nostn hledisko a volit samostatn p?ijma?.

Po?ta?ov zp?sob p?jmu zprv vsystmu NAVTEX je vhodn p?edevm tam, kde po?ta? zastv i dal funkce vinforma?nm a ?dicm systmu lod?. Nevhodou m?e bt spot?eba po?ta?e a cena, pokud m bt dostate?n? spolehliv a odoln vagresivnm prost?ed.

P?es velkou vzdlenost od stanic systmu NAVTEX je mon i u ns vdobrch p?jmovch podmnkch (p?edevm vnoci ) jejich signly zachytit. Nap?klad vPraze nebo u Hradce Krlov jde o n?kter stanice zt?chto oblast:

 • NAVAREA I - Niton /identifika?n kd stanice - S/ (UK), Cullercoast /G/ (UK), Rogaland /L/ (Norsko), Oostende /T/ (Belgie) a Stockholm /J/ (vdsko),
 • NAVAREA II. - Lisbon /R/ (Portugalsko), Cross Corsen /A/(Francie),
 • NAVAREA III - Split /Q/ (Chorvatsko), Limnos /L/ (?ecko), Istanbul /D/ (Turecko), Roma /R/, Ancona /U/ (Itlie).

Tento p?jem je jak zdrojem ncviku prce a obsluhy danho p?ijma?e, tak i uite?nm zdrojem zajmavch zprv o tom, co se kde d?je a jak po?as je nap?klad voblasti, kde mme prv? svoji lo?.

Další informace