teeem kolektivní plavba

  Teambuilding neboli kolektivní plavba je speciický typ dovolené, při které dochází k sjednocení a upevnění kolektivu, ať už pracovního či soukromého.

  Při tomto typu plavby zažijete neobyčejné zážitky se svými kolegy. Během plavby je připraven program, který svou charakteristikou podporuje kolektivní práci  a tvorbu či rozvoj týmu, stmelování týmu nebo budování týmové spolupráce apod. Díky tohoto teambuildingu jež je formou zážitkového vzdělávání, tedy učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev. dochází ke ztmelování kolektivu.

  Vyučtování celé plavby je možné fakturovat firmě. kdy za splněnídaných podmínek je možné tento náklad v souladu s ustanovením § 24, odst. 1 zákona o daních z příjmu v platném znění uplatnit jako daňový náklad.

Další informace