Výpis z databáze ochranných známek

Zdroj ÚPV-ČR
(210) Číslo spisu 490723
(540) Reprodukce/Znění OZ Reprodukce
(511) Třídy výrobků a služeb 39
(531) Vídeňské obrazové třídy 27.5.12 ; 29.1.4 ; 29.1.7 ; 15.7.7 ; 18.3.21
(220) Datum podání přihlášky 30.11.2011
(320) Datum práva přednosti:
30.11.2011
(330) Země priority:
CZ
(442) Datum zveřejnění prihlášky 18.04.2012
(730) Přihlašovatel/vlastník ACCOUNT trade s.r.o.
    Na Rybníčku 2969/19
    Opava, Předměstí CZ
    74601
(591)   Barevná
  Stav Zveřejněná přihláška
  Druh Kombinovaná
(510) Seznam výrobků a služeb (39) lodivodství, pilotování, lodní doprava, námořní doprava.

Další informace