Up

námořní právo

Úmluva č. 181_1928 Sb. týkající se zjednodušení inspekce vystěhovalců na lodích
Úmluva č. 194_1934 Sb. o označování váhy na velkých břemenech dopravovaných na lodích (Úmluva MOP č. 27)
Úmluva č. 64_1932 Sb. o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaná v Ženevě dne 9. prosince 1923
Nařízení č. 412_2000 Sb. vlády České republiky o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky
Sdělení č. 105_1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí České republiky k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci IMO, přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění dop
Sdělení č. 193_1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží, 1978
Sdělení č. 220_1993 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi ministerstvem dopravy ČR a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací SR o spolupráci v oblastech vnit. pl.
Sdělení č. 232_1998 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o průkazech totožnosti námořníky (Úmluva MOP č. 108
Sdělení č. 240_1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu
Sdělení č. 240_1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu UNCLOS
Sdělení č. 241_1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982
Sdělení č. 253_1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969
Sdělení č. 263_1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972
Sdělení č. 432_1991 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (Úmluva MOP č. 163)
Sdělení č. 445_1991 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (Úmluva MOP č. 164)
Sdělení č. 462_1991 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
Sdělení č. 52_1995 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974
Vyhláška č. 128_1973 Sb. ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě
Sdělení č. 53_1995 Sb Ministerstva zahraničních věcí o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kval a strážní služby námoř
 
Powered by Phoca Download

Další informace