one-way

Jednosm?rn (OneWay) plavby se stvaj stle oblben?jmi. nen problm pro Vs zajistit trasu dle Vaeho vb?ru.

P?i jednosm?rn plavb? je msto vylod?n odlin od msta nalod?n, z ?eho vyplv skute?nost, e kad den jste n?kd? jinde. P?i?em vae auto je dovezeno do msta vylod?n.

P?i tomto zp?sobu plavby je mon doporu?it leteckou dopravu.

Další informace