Cena tdennho jdelni?ku je: 1.000,- K? na osobu a pobyt .

Se zajit?nm kucha?e, kter se star o p?pravu jdla a klid vkuchyni a salnu.

Pro 3 a 5 osob 1.500,- K? .

Pro 6 a 7 osob 1.400,- K? .

Další informace