Nstupn msto, kdekoli v?esk republice ?i na Slovensku

Cena dopravy se pohybuje mezi ?R (Opava) a Chorvatskem (Split) cca 1.100 km vjednu stranu a zp?t, v?etn? vech dlni?nch poplatk? a parkovnho vmarn? (cenk dopravy je upraven podle skute?n? ujetch kilometr? dle nstupnho msta a msta nalod?n a nsledn? msta vylod?n a p?jezdu do ?esk republiky ?i na Slovensko:

Pro 3 osoby: 4.400,- K?, obrovsk zavazadlov prostor

Pro 4 osoby: 3.300,- K? velk zavazadlov prostor

Pro 5 osob: 2.600,- K? velk zavazadlov prostor

Pro 6 osob: 2.300,- K? velk zavazadlov prostor

Pro 7 osob: 2.100,- K? zavazadlov prostor vp?v?snm vozku

Pro 8 osob: 1.900,- K? zavazadlov prostor vp?v?snm vozku

Další informace